fbpx
Medicana Bahçelievler HastanesiEski Londra Asf Cd No:2 Bahçelievler/İstanbul

Skar Revizyonu (Yara İzi Tedavisi)

Vücuttaki derin yara izlerinin görüntüsünü azaltmak için skar revizyonu tekniğinden faydalanılmaktadır. Yara izlerinin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmazken, görünümlerinin değiştirilmesinde ve belirginliklerinin azaltılmasında, skar revizyonu etkilidir. Hastaların taleplerine göre, derin yara izlerinin görünürlük oranını azaltmada, skar revizyonu tekniği uygulanacak ve çok kalın kırmızı yara çizgilerinin etkisi azaltılacaktır.

En İyi Aday

Skar revizyonu uygulaması için ideal bulunan hastaların özellikleri, aşağıda listelenmiştir:

  • Cerrahi operasyon veya travma kaynaklı yara izleri bulunan kişiler
  • Belirgin skar sebebiyle, geçmiş travmalarını hatırlayan hastalar
  • Hipertrofik yara izlerine sahip olan hastalar
  • Anormal şekilde gelişen keloidlere sahip olan hastalar

Danışma

Estetik cerrahı tarafından, skar revizyonu öncesinde hastaların sağlık geçmişi incelenecektir. Skarın oluşum ve gelişim sürecine dair detaylı bilgi alındıktan sonra, sağlık geçmişi, cerrahi geçmişi ve travma geçmişi detayları incelenmektedir. Hastaların tüm sağlık geçmiş bilgisine erişildikten sonra, skarlar muayene edilmektedir. Uzmanların yaptıkları incelemelerin ardından, tedavi planlaması yapılır.

Uygulama Prosedürü

Skar revizyonu öncesinde, uygulama bölgesi hastalara lokal anestezi uygulanmaktadır. Bölge uyuştuktan sonra, yara izi olan bölge çıkarılarak, her iki yandaki cilt birleştirilecektir. Normal kalan cilt serbestleştirilerek, bölgenin daha düzenli görünmesi sağlanır. Yaranın üstündeki cilt gerginliğini minimalize etmek amacıyla, bölgeye özel dikiş teknikleri uygulanmaktadır. Çok katmanlı dikiş tekniği sonrasında, iyileşme dönemi insizyon oluşum riski ortadan kaldırılmaktadır.

Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci

Skar revizyonu sonrasında, ameliyat bölgesi bandajlanacak ve 1 hafta sargılı kalacaktır. Oldukça basit bir işlem olduğundan, ilk haftanın sonunda iş hayatına geri dönülebilir. Bölgedeki ağrıyı azaltmak amacıyla, ağız yolundan ağrı kesici alınmalı ve bu süreçte, araç kullanımından uzak durulmalıdır. Uygulama alanının kapsamında göre, uygulamadan 1-2 gün sonra, ağrı kesici kullanımı sonlandırılmaktadır. Ameliyat sonrası 1 yıllık süreç içerisinde, takip planlaması yapılmakta ve düzenli kontrollere girilmektedir.

İyileşme Süresi

Skar revizyonu, vücudun çeşitli bölgelerine uygulanan bir teknik olduğundan, her operasyonun iyileşme süresi farklılık göstermektedir. Net olarak iyileşme süreci belirtilmese de ortalama 6 hafta içerisinde, sosyal hayata geri dönüş yapılmaktadır. Ameliyatın ilk 2 haftası, hareketlerin kontrollü olması gerekir. Ameliyat sonrası süreçte, doktorların belirttiği tüm şartlara uyum sağlanmalıdır.

Kullanılan Teknikler

Skar revizyonu için tercih edilen yöntemler, aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır:

  • Skar Eksizyonu: Skar çıkartılarak, komşu deriyle birleştirilmektedir.
  • Z / WPlasti: Mevcut skar boyunca, deri çizgileri doğrultusunda konumlandırma yapılmakta ve doğal görünüm elde edilmektedir.
  • Deri Greftleme: Yara izi bölgeden çıkartıldıktan sonra, vücudun farklı bölgesinden deri alınır ve bölgeye yerleştirilir.
  • Deri Flep Kullanımı: Vücudun farklı bölgesinden deri alınarak, skarın üzeri kapatılmaktadır. Cilt ve cilt altı doku çıkarılmaksızın, dışarıdan görülmesi engellenir.

İyileşme İpuçları

Skar revizyonu sonrasında oluşabilecek komplikasyonları engellemek için iyileşme sürecinde dikkatli davranmak gerekir. Operasyondan hemen sonra, ilk 24 saatlik süreç için buz kompres uygulanmalıdır. Buz kompres sayesinde, bölgede şişlik, ödem ve morluk oluşumu minimum seviyeye indirilir. Skar revizyonu sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar, enfeksiyon, kanama, morluk, şişlik ya da istenmeyen görüntü olabilir. Ameliyat öncesi ve sonrası için belirlenen tüm plana uyum sağlayan hastalar, oluşabilecek komplikasyonların önüne geçecektir. Bölgede enfeksiyon oluşmaması için sargıların pansumanına dikkat edilmelidir. Bölgenin temizliği ve pansumanına dikkat edildiğinde, enfeksiyon oluşum ihtimali ortadan kaldırılacaktır. Hastalarda komplikasyon gelişimini engellemek için doktor kontrolünün aksatılmaması gerekir. Ameliyat sonrası 2 hafta süreyle, dinlenilmesi ve ağır hareketlerden uzak durulması gerekir. Minimum 6 haftadan önce, egzersizlere başlanmaması ve koşu gibi alışkanlıklardan uzak durulması gerekir.

Sobete başla
Merhaba Estetik Ameliyatlar hakkında bilgi almak istiyorum.