fbpx
Medicana Bahçelievler HastanesiEski Londra Asf Cd No:2 Bahçelievler/İstanbul

Yüz Estetiği

Güzellik ve sosyal yansımaları geçmişten günümüze nüfusun gündeminde kalmış ve zirvede kalmayı başarmıştır. Fiziksel görünüm birçok insanın yaşamında oldukça etkilidir. Bu nedenle beden imajı algısındaki herhangi bir değişiklik, güzellik ve çekicilikte kayıpla birlikte iş, statü ve rol kaybı gibi sosyal kayıplara neden olabilir. Beden imajı algısı, bedenin ve bedenle ilgili tüm duyuların zihindeki bir resmidir. Kişinin görünümünde herhangi bir şekil bozukluğu veya herhangi bir işlev bozukluğu olduğunda, o anda algılanan beden imajı ile öngörülen imaj arasında içsel bir çatışma yaşar. Beden imajı algısındaki değişimle birlikte bireyin düşünce süreçleri, performansı ve benlik kavramı tepkisi değişir ve kendine güveni kaybolur. Bu nedenle beden imajı algısı ve benlik saygısının şekillenmesinde beden imajı algısı ve bedenin şekil bozukluğu ve işlev bozukluğunun iyileştirilmesi önemlidir. Cerrahi tedavi kişinin kendine olan güvenini artırır ve yaşam kalitesini etkiler.

Yüz, kamusal ve kişisel ilişkilerde sembolik bir öneme sahiptir ve bireyin dünyaya açılan bir penceresidir. Bu bakımdan, yüzdeki herhangi bir işlev bozukluğu veya şekil bozukluğu, bireyin görünümünü ve psikolojisini olumsuz yönde etkiler ve estetik kaygıya yol açar. Plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahide yüz müdahaleleri, özellikle görünüm üzerindeki etkileri nedeniyle estetik kaygının yüksek olduğu prosedürlerdir.

Uzayan yaşam süresi ve artan fiziksel görünüm değerinin bir sonucu olarak, bireyler estetik cerrahi ile fiziksel yaşlanmayı yavaşlatmaya çalışmakta ve doğuştan hastalıklar, travma veya tümöre bağlı oluşan deformite ve işlev bozukluğunu rekonstrüktif cerrahi ile gidermeyi beklemektedir. Vücut bütünlüğünün ve beden hayranlığının korunması, olumlu bir beden imajı algısına sahip olmanın önemini ve kaliteli bir yaşam konusunu gündeme getirmiştir. Yüz bölgesi, son yıllarda giderek artan estetik ve rekonstrüktif cerrahi müdahalelerin çoğunu oluşturmaktadır. Bu anlamda yüz bölgesinin fiziksel görünüm üzerindeki gücü ve çok boyutlu etkisi yadsınamaz.

Yüz Germe Estetiği

Yüz Germe Estetiği

Kişilerin yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırabilmek için başvurdukları yöntemlerden biridir. Aşırı cildin miktarı ve konumuna göre boyun germeyi de içeren bir operasyon yapılabilmektedir.

Boyun Germe

Boyun Germe

Kişilerin yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırabilmek için başvurdukları yöntemlerden biridir. Aşırı cildin miktarı ve konumuna göre boyun germeyi de içeren bir operasyon yapılabilmektedir.

Göz Kapağı

Göz Kapağı

Göz kapağı estetiğinin üst ve alt olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Göz kapağı estetiğinin etkisi kalıcı olmaktadır. Hastaların hayatlarında bir kere yaptırdıkları bir uygulamadır.

Kaş Kaldırma

Kaş Kaldırma

Kaş kaldırma operasyonları, kaşların göz kapaklarına doğru meyil etmeye başlaması durumunda uygulanmaktadır. Sarkmaya başlayan kaşlar için kaş kaldırma operasyonu gerçekleştirilmekte

Sobete başla
Merhaba Estetik Ameliyatlar hakkında bilgi almak istiyorum.